0

Dricksvatten

 

 

 

 

 

Att vatten är nödvändigt för ett hem råder det inga tvivel om.
Idag får de flesta hushåll sin vattenförsörjning via det kommunala nätet eller
från en egen brunn. Har man egen brunn så är det antingen en grävd brunn eller
en djupborrad. I en grävd brunn använder man en sugpump och den har en
begränsning på sugförmåga på ca 7 meter. Detta innebär att man i ett djupborrat
system måste ha en annan typ av pumpsystem.

I de flesta nya installationer av djupbrunnar idag använder man djupbrunnspump vilket innebär att pumpen är placerad nere i borrhålet och att man förutom vattenslang även behöver ha en elkabel ner till pumpen i brunnen. Vid äldre installationer kan man även finna ejektorsystemet. Ejektorsystemet fungerar så att ejektorpumpen som finns på marknivå trycker ner vatten till ejektorn som är placerad långt ner i den djupborrade brunnen. Väl nere i ejektorn tar det tryckta vattnet med sig mer vatten än som skickades ner och en returslang går tillbaks till ejektorpumpen. Det överskottsvattnet som
togs upp blir det vattnet som pumpas in till hushållet. Ejektorsystemet kräver därför två slangar ner till ejektorn jämfört med en slang till djupbrunnspumpen.

Källa: Grundfos

Fördelen med djupbrunnspumpen jämfört med ejektorsystemet är bl.a. att man slipper ljudet från pumpen samt att systemet kräver mindre energi. Djupbrunnspumpar finns i både enfas och trefas modell. Trefasmodellen har normalt en liten större diameter och kräver därför ett något större borrhål.

This entry was posted in VVS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.